Dane osobowe

Quicktel Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Jordana 25, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy.
Dane osobowe przez Państwa podane uzyskiwane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Dane są przetwarzane w celu zawarcia transakcji kupna/sprzedaży, wywiązania się z umowy oraz w celu marketingowym.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • oraz aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.